TIC ไทยประกันภัย ส่งมอบรถอเนกประสงค์ให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

พฤหัส ๐๘ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๗
TIC ไทยประกันภัย ส่งมอบรถอเนกประสงค์ให้มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบรถอเนกประสงค์ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อใช้รับส่งผู้รับบริการด้านจิตเวชและการใช้งานอื่นๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาล โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาและประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา รับมอบรถ พร้อมด้วยนายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองประธานมูลนิธิฯ นางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขานุการมูลนิธิฯ และนางสว่างจิตร วสุวัต คณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับรถรางอเนกประสงค์นี้ มาจากรายได้และเงินสนับสนุนโครงการ ?พี่ช้างวิ่งด้วยใจ? ให้ศรีธัญญา? กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อส่งมอบทุนทรัพย์และกำลังใจให้โรงพยาบาลศรีธัญญา แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้รับบริการจากโรงพยาบาล งานวิ่งการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานและผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารและผลิตภัณฑ์ TIC ไทยประกันภัย ได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย, เว็บไซต์ Thaiins.com, LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย การให้บริการและข้อมูลข่าวสารของ TIC ไทยประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 02-613-0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309

เกี่ยวกับบมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์

บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (SEG) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจอื่นๆ ที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ กล่าวคือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจลีสซิ่ง ได้แก่ ธุรกิจประกันชีวิต ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกันวินาศภัย ผ่านบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจลีสซิ่ง ผ่านบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด