อาชีวะ รับโล่เชิดชูเกียรติด้านเทคโนโลยีความงาม

พฤหัส ๐๘ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๗
อาชีวะ รับโล่เชิดชูเกียรติด้านเทคโนโลยีความงาม

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา นางสาวกฤษณะรักษ์ มิ่งโอโล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และนางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีความงาม ในงาน The Hair Stylist International ๒๐๒๐

นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดเผยว่า อาชีพตัดแต่งผม เป็นอาชีพเฉพาะทางที่ช่างผมต้องพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพให้เห็นเป็นรูปธรรม ถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญที่เสริมให้คนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตัดแต่งผมและการเสริมความงามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นขึ้นหลายหลักสูตร ได้แก่ การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้แล้วยังได้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความชำนาญที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐอีกด้วย

ด้านนางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการตัดแต่งผมและเทคโนโลยีความงาม เพราะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะสูง ต้องมีความชำนาญ และเป็นอาชีพที่ใช้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ วิทยาลัยฯจึงได้เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเสริมสวยสตรี ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมเบื้องต้นและขั้นสูง การซอยผมและเปลี่ยนสีผม การนวดหน้า การแต่งหน้า การแต่งเล็บ และการเพ้นท์เล็บ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง รวมทั้งได้ฝึกประสบการณ์จากของจริง จนผู้เรียนมีความชำนาญและสามารถนำไปประกอบอาชีพจริงได้

นางสาววิมพ์วรา วงษ์ใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีความงาม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กล่าวว่า การจัดงาน The Hair Stylist International ๒๐๒๐ เพื่อเป็นเวทีให้ช่างตัดแต่งผมได้โชว์ศักยภาพ และยังให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้โชว์ผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งผมและเสริมความงาม งานนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ แล้ว ภายใต้แนวคิด "เราจะไม่หยุดพัฒนาทางอาชีพตัดผม" โดยในปีนี้มีการแข่งขันตัดแต่งทรงผมชาย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 การแข่งขันตัดแต่งผมชาย สไตล์วินเทจ ประเภททรงไซด์พาท ซึ่งต้องใช้เทคนิคแสง เงา และการออกแบบทรงผมประกอบการตัดสิน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทที่ 2 การแข่งขันตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ ประเภทฟาสเฟด ทรงบังคับสกินเฟด โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทที่ 3 การแข่งขันตัดแต่งผมชาย ประเภทแกะลายฟรีสไตล์ ลายบังคับตราสัญลักษณ์ยิตเล็ตล์ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ และต้องใช้ทักษะขั้นสูง โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

อาจารย์วิมพ์วรา กล่าวปิดท้ายว่า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ยังได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตกิจกรรมด้านเสริมความงาม ได้แก่ การทำสปาหน้า การนวดเท้า การทำเล็บ และการแต่งหน้า ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท รังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด