PSTC รับโล่ลดก๊าซเรือนกระจก

พุธ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๒๑
PSTC รับโล่ลดก๊าซเรือนกระจก

คุณจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ให้กับ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งเป็นการยืนยันว่า PSTC มีความใส่ใจ ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและประเทศ โดยมี ดร.พระนาย กังวาลรัตน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ในงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร ?ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน? ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด