ดีเคเอสเอช ประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนผ่านโครงการปันกัน

อังคาร ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๔๑
ดีเคเอสเอช ประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาเพื่อเยาวชนผ่านโครงการปันกัน

ดีเคเอสเอช ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุนโครงการปันกันเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นภูมิภาคเอเชีย ได้บริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 302,000 บาท ให้แก่โครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อในร้านปันกันทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งรายได้จากการขายจะนำไปสมทบเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาส ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน์ ดีเคเอสเอชและพันธมิตร ได้ให้การสนับสนุนด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์กว่า 1,732 รายการ อาทิ ของเล่นจากเลโก้ กระติกน้ำ พลาสเตอร์ปิดแผล บอดี้สเปรย์ และแปรงสีฟัน

คุณ ขวัญชัย อัสนี รองประธานฝ่ายบริหารหน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ?ในนามของดีเคเอสเอช ประเทศไทย ผมขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงการปันกัน ที่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคม หากพวกเขาได้รับโอกาสและทักษะที่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงมีความภูมิใจที่ได้ดำเนินตามค่านิยมองค์กรด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการร่วมขับเคลื่อนการเข้าถึงการศึกษาที่ได้คุณภาพ ผ่านการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงการปันกัน?

เกี่ยวกับดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดโดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดีเคเอสเอชช่วยให้บริษัทและแบรนด์ต่าง ๆ สามารถขยายธุรกิจทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี บริการของดีเคเอสเอช ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาดเชิงลึก การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ตลาด มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,350 คน มียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2562 จำนวน 11.6 พันล้านฟรังก์สวิส ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส และการดำเนินธุรกิจอันยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408 ดีเคเอสเอชหยั่งรากลึกทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด