RISC by MQDC เปิดตัวหนังสือ Well-Being Trend 2020 – 2021 รับรู้เมกะเทรนด์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

อังคาร ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๒๙
RISC by MQDC เปิดตัวหนังสือ Well-Being Trend 2020 2021 รับรู้เมกะเทรนด์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ต่อยอดกลยุทธ์ 'For All Well-Being? เพื่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน เปิดตัวหนังสือ Well - being Trend 2020-2021 เป็นครั้งแรก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี (Well - being) ในประเทศไทยของเรา รวมถึงการนำไปใช้จริงเชิงพาณิชย์และการหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

?ปัจจุบันการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี หรือ Well-being เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาที่ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น จำนวนประชากร สังคม เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งสิ้น ทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

หนังสือ Well - being Trend 2020-2021 จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้และนำเสนอความเป็นไปได้เรื่องความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการวิจัยอย่างเป็นระบบและนำเสนอองค์ความรู้ออกมาในรูปแบบของหนังสือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่มีความสนใจ โดยใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากข่าวสาร และงานวิจัยในด้านความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่กำลังส่งผลต่อวิถีชีวิตและสร้างอิทธิพลระดับสากล เช่น การเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรจำนวนของกลุ่มผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจยุคดิจิทัล การพัฒนาเทคโนโลยี การระบาดของ COVID-19 ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการลดลงของทรัพยากรทั่วโลก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดแรงผลักดันและโอกาสด้านอาชีพใหม่ๆ รวมถึงการลงทุนทำสิ่งใหม่ ต่างจากที่คุ้นเคยในอนาคต เพื่อการสร้างไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดี และอนาคตที่ยั่งยืน? รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

หนังสือ Well-being Trend 2020-2021 มีเป้าหมายให้ผู้อ่านได้รับความรู้ แรงบันดาลใจ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีขึ้น ขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยคำนึงถึงองค์ความรู้ด้าน Well-being ในทุกๆ ศาสตร์และทุกแขนง แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เรื่อง?ดัชนีความอยู่ดีมีสุข และพัฒนาการแนวคิดของความอยู่ดีมีสุข 2.เรื่ององค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข 3 เรื่องเมกะเทรนด์ (Mega Trends) ที่ส่งผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและความเป็นอยู่ของคน อันส่งผลให้เกิดแม็คโครเทรนด์ (Macro Trend) ที่น่าสนใจ 4.เรื่องการถอดรหัสไมโครเทรนด์ (Micro Trends) ด้านความอยู่ดีมีสุข เช่น มาตรฐานการดำรงชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนแนวโน้มการประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ที่สนใจ สามารถพบกับการเปิดตัวหนังสือ Well-being Trend Book 2020 - 2021 ครั้งแรก ได้ที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ บูธ F05 สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 และสามารถสั่งซื้อได้อีก 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. RISC Line Official ID : risc_center และ RISC Facebook Messenger
  2. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด (เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)
  3. Whizdom Club ชั้น 4 True Digital Park บีทีเอสปุณณวิถี
  4. Inspire Me ชั้น 1 ในโซน Iconluxe ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

เกี่ยวกับบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการคอมมูนิตี้ ดิสทริค และ ธีมโปรเจกต์ รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและโรงแรม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา 'For All Well-Being?

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการมิกซ์ยูสและธีมโปรเจกต์ภายใต้แบรนด์ ?แมกโนเลียส์? (Magnolias) ?วิสซ์ ดอม? (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม การประยุกต์ปรัชญา 'นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน? MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเอกชนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุข ภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่กำลังได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด