ภาพข่าว “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน”

อังคาร ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๕๑
ภาพข่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม ?Ring the Bell for Financial Literacy? ลั่นระฆังเพื่อความรู้ทางการเงิน ในฐานะสมาชิกของ IOSCO และ WFE โดยจัดพร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศในช่วงสัปดาห์ผู้ลงทุนโลก (World Investor Week) ระหว่าง 5-11 ต.ค. 2563 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้ทางการเงิน สอดคล้องกับภารกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการปลูกฝังพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด