อ.ส.ค. หนุนรีไซเคิลกล่องนมไทย-เดนมาร์ลดโลกร้อน

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๔๔
อ.ส.ค. หนุนรีไซเคิลกล่องนมไทย-เดนมาร์ลดโลกร้อน

อ.ส.ค.รุกกิจกรรมลดโลกร้อน ส่งมอบ กล่องนมไทย ? เดนมาร์ค จำนวน 1 แสนกล่อง ให้ ?ไฟเบอร์พัฒน์? นำไปรีไซเคิลลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมจากการใช้กล่องนม ยูเอชที พร้อมเตรียมขยายความร่วมมือองค์กรเครือข่ายร่วมสร้างจิตสำนึกผู้บริโภคร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค.ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ได้จัดทำโครงการสะสมกล่องนมไทย-เดนมาร์คแลกของรางวัลเพื่อส่งเสริมการตลาดและการขาย ภายใต้ชื่อ ?โครงการสะสมกล่องนมไทย-เดนมาร์คแลกของรางวัล ?ไทย-เดนมาร์ค ยิ่งดื่ม ยิ่งได้? ขึ้น โดยร่วมมือกับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด, บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด, บริษัท เต็ดตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) และกรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้บริโภค ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย หันมาสะสมกล่องนมไทย-เดนมาร์คเพื่อนำมาแลกของรางวัลแล้วนำกล่องนมที่ดื่มแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมจากการใช้กล่องนม ยูเอชที

?ล่าสุด อ.ส.ค.ได้รวบรวมกล่องนมที่ดื่มแล้วจำนวน 1 ตัน(ประมาณ 1แสนกล่อง) มอบให้กับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ รวมไปถึงหลังคา หรือที่เรียกว่า หลังคาเขียว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นในการใช้งานต่อไป ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ภาคภูมิใจของอ.ส.ค.ในการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกและรวบรวมกล่องนมที่บริโภคแล้วให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงประโยชน์ของการรีไซเคิล และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ? นายสุชาติ กล่าว

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า อ.ส.ค. ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่าย นมไทย-เดนมาร์ค ซึ่งเป็นนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการเกิดขยะจากกล่องนมที่ใช้แล้วด้วยการส่งเสริมโครงการรีไซเคิลจากกล่องนมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนในการนำกล่องนมที่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลังจากนี้บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนำกล่องนมที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น สมุด โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชั้นวางของ หลังคา ที่รองแก้ว ที่วางซีดี ที่ใส่ของ กระเป๋า และเครื่องใช้สิ่งของอื่นๆ อีกมากต่อไป

สำหรับจากกล่องนมยูเอชที หรือแม้แต่กล่องนมโรงเรียน ที่นำมารีไซเคิลไม่เพียงแต่จะช่วยลดขยะเท่านั้น ยังมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และตระหนักถึงคุณค่าของกล่องนมที่ผ่านการใช้แล้ว นำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ นอกจากนี้โครงการรีไซเคิลกล่องนมยูเอชที ยังเป็นโครงการที่ช่วยรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักแยกกล่องนม รวบรวมไว้ที่จุดรับกล่องนมที่ทางกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมให้ เพื่อนำไปรีไซเคิลให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย

นอกจากนี้ในอนาคตมีร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง เพื่อขยายโครงการให้เข้าถึงพื้นที่โดยรอบ นอกจากการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแล้ว ภายในองค์กร อ.ส.ค. ยังนำกล่องนมรีไซเคิลมาทำรั้วคาวบอย วัวแดง และสิ่งของอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และยังนำกล่องนมรีไซเคิลมาทำร้าน Eco THAI-DENMARK Milk Land สาขาที่ 9 ที่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก โดยจะเป็น Milk Land สาขาที่ทำจากกล่องนมรีไซเคิลทั้งหมดอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด