ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ปลัดกระทรวง อว. เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๖
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ปลัดกระทรวง อว. เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านซีววิทยาศาสตร์, รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านซีววิทยาศาสตร์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านซีววิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านซีววิทยาศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านซีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 9 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ พญาไท กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด