นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๓๐
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ ๑๐ โดยมี นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ ตัวแทนบริษัทผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา จ.นครปฐมโดยในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีภาพยนต์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนต์ของชาติ จำนวน ๑๐ เรื่อง คือ

๑. VISIT OF SIAMESE BOY SCOUT TO JAPAN (2472)

๒. คำสั่งคำสาป (ฉบับฟิล์ม 16 มม. [2494], ฉบับฟิล์ม ๓๕ มม. (2497)

๓. ภาพยนตร์บริการข่าวสารไทย

๔. เบื้องหลังหนังไทย เหนือเกล้า

๕. อีแตน (2511)

๖. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ เยือนจีน

๗. วัยระเริง (2527)

๘. ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด (2528)

๙. ช่างมัน..ฉันไม่แคร์ (2529)

๑๐. เวลาในขวดแก้ว (2534)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด