มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาอาจารย์แพทย์ จุฬาฯ

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๕๘
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สนับสนุนการศึกษาอาจารย์แพทย์ จุฬาฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจัย เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นผู้มอบทุน โดยมี ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ประชุม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพ (จากซ้าย) ? คุณอรภรรณ บัวม่วง กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ศ. นพ. สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, รศ. นพ. พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย, รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์, ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผู้อำนวยการด้านวิจัยและการศึกษา รพ. บำรุงราษฎร์, พญ. พลิตา เหลืองชูเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการศึกษา รพ. บำรุงราษฎร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด