“RBF”เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๑๕
RBFเปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร (แถวหน้าที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) และนายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (แถวหน้าซ้ายสุด) บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดบ้านต้อนรับคณะนักลงทุนที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลของบริษัท พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด