รมว.วธ. เปิดงาน “สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร” ประจำปี ๒๕๖๓

พฤหัส ๐๑ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๔
รมว.วธ. เปิดงาน สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร ประจำปี ๒๕๖๓

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิด ?โครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม? กิจกรรมงาน ?สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัด ?โครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม? กิจกรรมงาน ?สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ? ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเยียวยา สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างขวัญ กำลังใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และดำเนินงานตามแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านมิติวัฒนธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง และกลุ่มศิลปินพื้นบ้านของจังหวัดยโสธร อาทิ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา(หม่ำ จ๊กมก) นักแสดงตลกชื่อดัง , ดาว บ้านดอน และนันทิยา ศรีอุบล (อั้ม นันทิยา) ศิลปินเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ?สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร? อาทิ สีสันวัฒนธรรมการอยู่การกิน สีสันภูมิทัศน์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สีสันศิลปินท้องถิ่นต้นแบบ การจัดสัมมนาในหัวข้อ ?สินค้าวัฒนธรรมก้าวไกล ด้วยมิติใหม่ตลาดออนไลน์? การจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนคนยโสธรนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนคนยโสธร การประกวดการแสดงทางด้านศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomic Tourism) และถ่ายทอดวัฒนธรรมการกินอาหารท้องถิ่นของจังหวัด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยร่วมกับนางแบบมืออาชีพ การแสดงแฟชั่นโชว์ ชุด ?เด็กยโสร่วมสมัย ฮักผ้าไทย อิสาน? นอกจากนี้ มีการแสดงของสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงระหว่างภูมิภาค

วธ. และ จ.ยโสธร ขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ?สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีอีสาน สู่การท่องเที่ยวยโสธร? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมสืบสาน ส่งเสริม ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม เทศกาล ประเพณีของไทย และสร้างงาน สร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โทร. ๐๔๕ ๗๑๕ ๑๓๗

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด