ส่งมอบงาน

พุธ ๓๐ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕
ส่งมอบงาน

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งมอบงานอาชีวศึกษา แก่ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวาระเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 สอศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด