IHL เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ

พุธ ๓๐ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๒๑
IHL เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ

คุณองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร, คุณชุติมา บุษยโภคะ(ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร, คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL รับมอบต้นไม้ จาก ผศ.ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายประสานโครงการพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ (พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู) และกำหนดแนวป้องกันโดยรอบ (Protection Strip) หรือแนวพื้นที่กันชน (Buffer Zone) จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท บู๊สท์ คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ บมจ.อินเตอร์ไฮด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด