CHAYO จัดประชุมวิสามัญฯ ไฟเขียวจ่ายปันผล-เพิ่มวงเงินรองรับการขยายธุรกิจ ด้านบอร์ดเคาะย้ายเทรดเข้า SET

อังคาร ๒๙ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๗:๐๒
CHAYO จัดประชุมวิสามัญฯ ไฟเขียวจ่ายปันผล-เพิ่มวงเงินรองรับการขยายธุรกิจ ด้านบอร์ดเคาะย้ายเทรดเข้า SET

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า นำทีมคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล ในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด รวม 0.0277778 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น หุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.025 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0027778 บาทต่อหุ้น พร้อมทั้ง อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของบริษัท จากวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ด้านบอร์ดได้อนุมัติการขอย้ายหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด