อบรมหลักสูตร Productivity Specialist Program : โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร

อังคาร ๒๙ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๓๕
อบรมหลักสูตร Productivity Specialist Program : โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร

“Productivity Specialist” สำคัญต่อองค์กรอย่างไร

Productivity หรือ ผลิตภาพ อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ให้ช่วยองค์กรมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะอยู่รอดได้ ท่ามกลางสภาวะวิกฤตจากผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในปัจจุบัน จะดีแค่ไหน หากองค์กรสามารถสร้างทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภาพ ที่สามารถวางกลยุทธ์ ออกแบบการดำเนินงานทั้งระบบงาน และกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญขององค์กร ในการช่วยผลักดัน สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กร ให้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Productivity Specialist Program : โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ โดยจะได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564

สนใจสมัครได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/39702 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ 02-619-5500 ต่อ 451, 453 (ธนศักดิ์, ปาณนาถ) E-mail : [email protected] , [email protected] Line: @FTPI

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด