อพวช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสวนนงนุช พัทยา

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๑๖
อพวช. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสวนนงนุช พัทยา

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ คุณกัมพล ตันสัจจา เจ้าของสวนนงนุช และนางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุช พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมหารือและให้คำแนะนำในการพัฒนาสวนป่าของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด