อ.อ.ป. นำผู้ตรวจราชการฯ ติดตามความคืบหน้าซ่อมแซม 'บ้านหลุยส์’

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๕๒

นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนัก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 และคณะ ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง สำหรับการเข้าตรวจกิจกรรมการซ่อมแซม 'บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์’ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ชุมชนท่ามะโอ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด