ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนี S&P 500 ดัชนีอ้างอิงต่างประเทศใหม่ เริ่มซื้อขายปลายกันยายนนี้

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๒

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงต่างประเทศ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 500 บริษัท ออกโดย บล. แมคควอรี และบล. เจพีมอร์แกน เริ่มซื้อขายปลายกันยายนนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนและใช้บริหารพอร์ตลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) อ้างอิงดัชนี S&P 500 ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลายกันยายน 2563

DW อ้างอิงดัชนี S&P 500 เป็นตราสารที่ให้สิทธิในการซื้อหรือขายตามที่ผู้ออกกำหนดในดัชนีราคาหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 500 บริษัท โดยผู้ถือ DW จะมีกำไรขาดทุนจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาดัชนี S&P 500 ทั้งนี้ DW อ้างอิงดัชนี S&P 500 มีลักษณะและการซื้อขายเหมือนกับ DW ทั่วไป โดยใช้บัญชีเดียวกับหุ้น และซื้อขายรวมถึงชำระส่วนต่างของราคาในวันหมดอายุเป็นเงินบาท (Cash Settlement)

DW เป็นหลักทรัพย์ที่เติบโตต่อเนื่อง โดย 8 เดือนแรกของปีนี้ (เดือน ม.ค.-ส.ค. 2563) มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 6,461 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นสัดส่วน 10% ของการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีจำนวน DW ออกใหม่ 2,539 รุ่น เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง ซึ่งเป็น DW ที่อ้างอิงดัชนีต่างประเทศตัวแรก และในปีนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เป็นอันดับ 2 รองจาก DW อ้างอิงดัชนี SET50 มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 291 ล้านบาท คิดเป็น 4.5% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทั้งหมด

ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดัชนีต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จากเว็บไซต์ของผู้ออก DW และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า DW เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dw

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด