ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจก จาก อบก.

ศุกร์ ๒๕ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๓๔
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายกวิน วัฒนะจรรยา (กลาง) รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม และนางลาวัลย์ พรสกุลศักดิ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสิ่งแวดล้อม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ที่ 1 จากขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้ร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งในปีนี้ ปตท.สผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้รวม 340,310 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครั้งนี้ จัดขึ้นในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลี่ย์ กรุงเทพฯ
ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจก จาก อบก.

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกซึ่ง ปตท.สผ. ดำเนินการในปีนี้ อาทิ การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การปิดไฟฟ้าในช่วงพักกลางวัน การคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ปตท.สผ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณลดก๊าซเรือนกระจก จาก อบก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด