VLEARN ตรงใจกลุ่มอาชีวะ...กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

ศุกร์ ๒๕ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๐๒
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ (ที่ 4 จากขวา) เลขาธิการ และกลุ่มทรู โดย นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ ที่กลุ่มทรู ให้การสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม “VLEARN วี-เลิร์น” ภายใต้ True Virtual World (True VWORLD) ให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดสอศ.ทั่วประเทศ นำไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสอศ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยครั้งนี้ กลุ่มทรู ได้ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ กับภาคการศึกษาในระดับอาชีวะ เพิ่มเติมจากความร่วมมือในระดับโรงเรียนเอกชนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และพร้อมเดินหน้านำเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาไทยในยุคนิว นอร์มัลอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอื่นๆ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป
VLEARN ตรงใจกลุ่มอาชีวะ.กลุ่มทรู และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์

เกี่ยวกับ VLEARN

VLEARN เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ส่วนหนึ่งของ True Virtual World หรือ True VWorld ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ของกลุ่มทรู ที่พัฒนาโดยนวัตกรไทย เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เหมาะสำหรับทุกสถาบันการศึกษา มีฟังก์ชันครบครัน ได้แก่ VROOM – ห้องเรียนเสมือนจริง Class – ระบบบริหารจัดการห้องเรียนดิจิทัล Content – แหล่งคอนเทนต์คุณภาพเพื่อการเรียนรู้ที่มีคลังบทเรียน ครบทุกกลุ่มสาระวิชา Exam – คลังข้อสอบ ทุกระดับชั้น Management Information System (MIS) – ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา Tasks – การมอบหมายงาน และติดตามสถานะของงาน Chats – การสร้างบทสนทนาระหว่างกันได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในห้อง People – ข้อมูลติดต่อของทุกคนในสถานศึกษา Forms – แบบฟอร์มที่รองรับการอนุมัติแบบหลายชั้น และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ Discover – การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และ Library – การสร้างบทความที่มีประโยชน์ คู่มือ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งผู้ใช้งาน สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่มีระบบป้องกันและรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหล พร้อมสะดวกสบายกับการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เปิดให้ใช้งานฟรี ไม่จำกัดเวลา ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน True VWORLD และเว็บไซต์ www.truevirtualworld.com สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ VLEARN Care Center โทร.02-700-8044 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 17.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด