มกอช.ติวเข้มQ Canteen ในโรงเรียนเอกชน90แห่งทั่วปท.

ศุกร์ ๒๕ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๖
มกอช.เร่งขับเคลื่อนโครงการโรงอาหารปลอดภัย (Q Canteen) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 90 แห่ง เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยเห็นความสำคัญการบริโภคอาหารปลอดภัย
มกอช.ติวเข้มQ Canteen ในโรงเรียนเอกชน90แห่งทั่วปท.

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายให้ นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรีและร่วมบรรยายให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการโรงอาหารปลอดภัย Q Canteen แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 90 แห่ง และได้รับความสนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนอาหารปลอดภัย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนและบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง ด้วยการจัดตั้งโรงอาหาร Q Canteen เลือกใช้วัตถุดิบอาหารปลอดภัย และวัตถุที่ตามสอบได้ เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกจากมกอช.แก่นางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนจัดการประชุมและสนับสนุนโครงการ

สำหรับโครงการโรงอาหารปลอดภัย (Q Canteen) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่บริโภค โดยเชิญชวนให้โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมจัดทำโครงการโรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียนตามความสมัครใจ ซึ่งโรงเรียนเอกชนผู้เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน ให้เข้าใจ ในเรื่องการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย และจัดตั้งโรงอาหารปลอดภัย Q canteen เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารที่ปรุงขึ้นจากวัตถุดิบอาหารปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด