อธิบดี วศ. เข้าร่วมประชุม "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด"

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๒๗
อธิบดี วศ. เข้าร่วมประชุม ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2563 เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด” จัดโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งภายในงานได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการพัฒนาประเทศในวิถีใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โอกาสเดียวกันนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้หารือร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาของ วศ. ในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาทิ โครงการพัฒนากัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ และงานพัฒนาคุณภาพเซรามิก เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด