QTC รับมอบประกาศนียบัตรจาก อบก. ประจำปี2563

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๕
QTC รับมอบประกาศนียบัตรจาก อบก. ประจำปี2563
นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “ QTC ” ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า รับมอบประกาศนียบัตร จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในฐานะที่บริษัทได้ผ่านการพิจารณารับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร(Carbon Footprint Organization : CFO) ” ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด