สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอหนองฮี

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๔
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน หนองฮีโมเดล ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ อำเภอหนองฮี
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล และคณะผู้บริหารสมาคมฯ ประชุมหารือติดตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” ร่วมกับ ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดอำเภอหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และ ตำบลเด่นราษฎร์และผู้นำชุมชนทั้ง 2 ตำบล พร้อมด้วย ดร.เร่งรัด สุทธิสน ผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงพื้นที่ติดตามผลโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด