สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้”

พฤหัส ๒๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๒
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้” อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สมาคมฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนขุดบ่อน้ำให้จำนวน 10 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเปิด ขนาด 40?40?10 เมตร จำนวน 4 บ่อเปิด ขนาด 10?10?10 เมตร จำนวน 4 บ่อ และบ่อแบบทูอินวัน จำนวน 2 บ่อ เพื่อให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำครบวงจรด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่แห้งแล้งที่อยู่นอกเขตชลประทาน พร้อมทำเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงและพืชผลนอกฤดูกาล” โดยมีอาจารย์สุบรรณ ทุมมา หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ บรรยายสรุปพร้อมพาเยี่ยมชมพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่สมาคมฯ ให้การสนันสนุน เช่น แตงโม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด