ม.หัวเฉียวฯ วิจัยปลาสลิดช่วยชุมชน

พุธ ๒๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๒
ม.หัวเฉียวฯ วิจัยปลาสลิดช่วยชุมชน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) นำเสนองานวิจัยช่วยชุมชน “กว่าจะเป็นปลาสลิดที่ครบวงจร” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจปลาสลิดสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 5 งานวิจัยกับการแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทยซึ่งนำเสนอในงานประชุมวิชาการ Virtual Conference Transforming University for the Future : บทบาทใหม่มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นำทีมวิจัยโดยรองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี มฉก. เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยชั้นเยี่ยมที่ประสบความสำเร็จตามปณิธานของมหาวิทยาลัย "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด