ASIAN ร่วมงานสัมมนาและรับประกาศนียบัตร โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

อังคาร ๒๒ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๕๓
ASIAN ร่วมงานสัมมนาและรับประกาศนียบัตร โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
คุณวรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN รับมอบประกาศนียบัตรจากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน (คาร์บอนฟุตพริ้นต์) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย ASIAN นำโรงงานเข้าร่วมโรงงานนำร่อง “โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในโครงการภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 9” จำนวน 3 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด พร้อมเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรร่วมกับอีก 3 บริษัทภาคเอกชน ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย ASIAN ตระหนักเป็นอย่างดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด