EPP รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๕๓
EPP รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563
คุณภีรดา กวินมุทธาธร (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP) บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากคุณจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด