กลุ่ม KTIS รับรางวัลคลิป New Normal

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๔:๐๐
นายปริญญ์ ศิริวิริยะกุล ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
กลุ่ม KTIS รับรางวัลคลิป New Normal

จากการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ

ภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด-19 ภายใต้โครงการสุขภาวะของคนทำงานด้วย Healthy Living จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ

กลุ่ม KTIS รับรางวัลคลิป New Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด