ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 3 รางวัลจากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ปี 2563

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๓:๓๒
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 3 รางวัลจากงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับ 3 รางวัลจากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี อภิศักดิ์ เกี่ยวการค้า รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบจาก จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ 3 รางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับ ได้แก่ รางวัลการชดเชยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutral) รางวัลชดเชยคาร์บอนสำหรับการจัดงานอีเวนท์ และประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน-คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ 3 รางวัลจากงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด