ทิสโก้รับรางวัลกลุ่มธุรกิจการเงินยอดเยี่ยม

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๐๖
ทิสโก้รับรางวัลกลุ่มธุรกิจการเงินยอดเยี่ยม
บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020” - กลุ่มธุรกิจการเงิน และ บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประเภทตราสารทุนทั่วไป จากการบริหารกองทุนเปิดทิสโก้สแตรทิจิกฟันด์ (TSF) ในงาน Money & Banking Awards 2020 Live Virtual จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร โดยมี คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ และคุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลจากคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด