DGA จับมือ 9 พันธมิตร นำร่องใช้ “Digital ID ภาครัฐ”

ศุกร์ ๑๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๕๗
DGA จับมือ 9 พันธมิตร นำร่องใช้ Digital ID ภาครัฐ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(DGA) ร่วมกับ นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย, นายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด, ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร, นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน, นายสินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” ตั้งเป้ายกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ณ ห้องจามจุรี 1-2 ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด