ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส

พฤหัส ๑๗ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๒๐
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยสถาบันการเงินต่างๆ โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ Soft Loan พลัส

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อตาม พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (พ.ร.ก. Soft Loan) ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการสินเชื่อและร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด