อพวช. รับมอบประกาศนียบัตร “การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กร” ในงาน“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

พฤหัส ๑๗ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๕
อพวช. รับมอบประกาศนียบัตร การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กร ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร (ซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบประกาศนียบัตร “การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กร” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (ขวา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ฯ ดังกล่าว ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
อพวช. รับมอบประกาศนียบัตร การรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนขององค์กร ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด