ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดเสวนา “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน”

พุธ ๑๖ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๗
ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดเสวนา พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน
ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) จัดเสวนา “พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน” สะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจไทยในการขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนของประเทศ ได้รับเกียรติจาก 4 รัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศมาร่วมเสวนา ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การประปานครหลวง ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองทิศทางในอนาคตที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการถูก Disrupt โดยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้แต่ละองค์กรจะต้องปรับตัวเข้าสู่วิถีใหม่ วิถียั่งยืน โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งชมรมฯ และ คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมงาน ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดเสวนา พลังรัฐวิสาหกิจไทย วิถีใหม่ วิถียั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด