เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฯ สิริกิติ์

จันทร์ ๑๔ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๓:๑๘
เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฯ สิริกิติ์
คุณพรศิริ มโนหาญ รองประธานกรรมการบริษัท คุณประมุข ฐิตะฐาน กรรมการบริษัท คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างและปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการปรับปรุงเร็วกว่าแผน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมเปิดให้บริการรองรับการจัดงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด