สมาคมโสมเกาหลีเผยโสมเกาหลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนผสมสำหรับบำรุงกระดูก

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๐๐
สมาคมโสมเกาหลีประกาศว่า กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ขึ้นทะเบียนโสมเกาหลีเป็น "ส่วนผสมฟังก์ชันบำรุงกระดูกสำหรับสาธารณะ" เมื่อเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้แนวโน้มการพัฒนาอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพหลายชนิดที่มีโสมเป็นส่วนประกอบและอัตราการบริโภคโสมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
สมาคมโสมเกาหลีเผยโสมเกาหลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนผสมสำหรับบำรุงกระดูก

การประกาศของ MFDS มีผลวิจัยทางคลินิกรองรับ โดยมีการศึกษาในมนุษย์เมื่อปี 2562 โดยองค์การบริหารการพัฒนาชนบท ซึ่งผลการศึกษายืนยันว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับสารสกัดจากโสม มีโปรตีน "ออสทีโอแคลซิน" (ตัวบ่งชี้การสร้างกระดูก) สูงกว่ากลุ่มควบคุม 11.6 เท่า และมีความเข้มข้นของแคลเซียมเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุม 3 เท่า

MFDS เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ด้วยการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและกำกับดูแลในส่วนของเวชภัณฑ์ ยา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง อาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ "ส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับสาธารณะ" หมายถึงวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่ MFDS เผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยตราบใดที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับที่กำหนดไว้ ทุกคนสามารถนำส่วนผสมดังกล่าวไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้

โสมเกาหลีมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 1,500 ปี โดยเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเกาหลีด้วยประสิทธิภาพและสรรพคุณอันโดดเด่น การประกาศของ MFDS ถือเป็นการเพิ่มคุณสมบัติเชิงฟังก์ชันของโสมเกาหลีเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี ทำให้สรรพคุณของโสมเกาหลีที่ได้รับการรับรองแล้วประกอบด้วยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน การบรรเทาความเหนื่อยล้า และการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก สำหรับการใช้โสมเป็นส่วนผสมฟังก์ชันบำรุงกระดูกนั้น จะต้องมีปริมาณของสารจินเซนโนไซด์ (ซาโปนิน) ชนิด Rg1 และ Rb1 รวม 25 มก.

คุณจาง ผู้จัดการสมาคมโสมเกาหลี กล่าวว่า "ขณะนี้เรามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า การเปิดโอกาสให้สาธารณชนนำโสมไปใช้จะช่วยเพิ่มและสร้างโอกาสในการพัฒนาอาหารฟังก์ชันเพื่อสุขภาพมากมาย หลังจากที่โสมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นส่วนผสมฟังก์ชันสำหรับสาธารณะ เราหวังว่าประชาชนจะได้บริโภคโสมกันมากขึ้นและมีสุขภาพกระดูกแข็งแรงขึ้น"

สมาคมโสมเกาหลีเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอาหาร การเกษตร ป่าไม้ และปศุสัตว์ โดยมีหน้าที่เพิ่มพูนประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโสม ตลอดจนผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และทำให้โสมเกาหลีแพร่หลายไปทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโสมเกาหลีได้ที่เว็บไซต์ korean-ginseng./…rg/en2/

รูปภาพ - photos.prnasia.com/…07465-1

คำบรรยายภาพ - สมาคมโสมเกาหลี

ติดต่อ:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมโสมเกาหลี

อีเมล: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด