“กาแฟพันธุ์ไทย” รับมอบใบประกาศนียบัตรแฟรนไชส์ไทย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 63

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๖
กาแฟพันธุ์ไทย รับมอบใบประกาศนียบัตรแฟรนไชส์ไทย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 63
นายอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ตัวแทนแบรนด์ร้านกาแฟพันธุ์ไทย บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2563 โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้
กาแฟพันธุ์ไทย รับมอบใบประกาศนียบัตรแฟรนไชส์ไทย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด