เปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 100 ปี กลุ่มบริษัท สุภัทรา จำกัด

พฤหัส ๑๐ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๔๓
เปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 100 ปี กลุ่มบริษัท สุภัทรา จำกัด
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส 100 ปี กลุ่มบริษัท สุภัทรา จำกัด โดยมีนางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา และกลุ่มบริษัท สุภัทรา จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) นางภัทราวดี มีชูธน เจ้าของโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน (ขวาสุด) และนางสาวณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด (ซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นางจรรย์สมร วัธนเวคิน ผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ที่ 2 จากขวา) เข้าร่วมงาน ณ สุภัทรา ริเวอร์ เฮ้าส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด