ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน”

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๕
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย ผลสรุปการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” จัดโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 5-7 ซึ่งมีการตอบรับที่ดีโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการในงาน รวมทั้งหมดประมาณ 250 ราย เช่น ธุรกิจเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทันตกรรม และวิสาหกิจชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นการติดต่อขอคำปรึกษาและสอบถามในเรื่องวิธีการระดมทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ทั้งรูปแบบ crowdfunding และการเสนอขายต่อบุคคลในวงแคบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน โดยภายในงาน ก.ล.ต. ได้เชิญผู้ให้บริการระบบ crowdfunding (funding portal) จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จำกัด บริษัท ฟีนิกซิคก์ สินวัฒนา จำกัด และบริษัท ดรีมเมคเกอร์ คราวด์ฟันดิ้ง จำกัด มาร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจระดมทุนผ่าน crowdfunding ภายในบูธอีกด้วย
ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีที่ ก.ล.ต. ได้เข้าร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME “เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน” ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. และได้สอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบทบาทของ ก.ล.ต. การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้ การดูแลคุ้มครองผู้ลงทุน รวมถึงการระดมทุนของเอ็มอีและสตาร์ทอัพท์ในตลาดทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตลาดทุนที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีทางเลือกในการระดมทุน และช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่ต้องการระดมทุนผ่านตลาดทุน ให้สามารถระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการต่อไป”

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับคำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207

ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน ก.ล.ต. เผยได้รับการตอบรับที่ดีจากการร่วมออกบูธในงานตลาดนัด SME เราช่วยไทย ไทยช่วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด