บอร์ด ทีโอที รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2563”

พฤหัส ๐๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๙
บอร์ด ทีโอที รับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2563
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส มอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 "Executive of The Year 2020" สาขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไทย ให้แก่ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ทีโอที และรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563สาขาเสริมสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยีแก่เยาวชน/ชุมชนให้แก่ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ทีโอที เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กร ที่มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ เศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กทม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด