เอ็น.ซี.ซี.ฯ ฉลองครบรอบ 29 ปี

พฤหัส ๐๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๑
เอ็น.ซี.ซี.ฯ ฉลองครบรอบ 29 ปี
คุณวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 4 จากซ้าย) คุณพรศิริ มโนหาญ รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 3 จากขวา) คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมฉลองครบรอบ 29 ปี บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด