EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563

พุธ ๐๒ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๕:๑๘
EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายฉัตรชัย ศิริไล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ ซึ่งเป็นกรรมการสมาคมฯ รวม EXIM BANK เป็น 9 แห่ง ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่ง EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมไทย
EXIM BANK เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด