ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 โครงการเอส 1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล

พุธ ๐๒ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๒
นายพงศธร ทวีสิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012 ในโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบก จากนายบุคลากร ใจดี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) โดยพิธีรับมอบดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 โครงการเอส 1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล

การรับมอบใบรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโครงการเอส 1 มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยมีการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะวิกฤต และมีการฟื้นฟูกระบวนการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมา ปตท.สผ. สำนักงานใหญ่ ที่กรุงเทพฯ โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จ.สงขลา และโครงการเมียนมา ของ ปตท.สผ. ได้รับใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวนี้เช่นกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด