สลิงชอท กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ “องค์กรดีด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ

พุธ ๐๒ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒
สลิงชอท กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรดีด่นแห่งปี พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ
ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวสรัลพัส กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กร เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน รับมอบรางวัลรางวัลเกียรติคุณ “องค์กรดีด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จ มีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณชน โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด