TM รับรางวัลนักบริหารดีเด่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2563

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๕:๓๕
TM รับรางวัลนักบริหารดีเด่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2563
นางสุนทรี จรรโลงบุตร (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ “TM” เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563“ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์การบริหารงานดีเด่นจนสามารถนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สร้างประโยชน์ให้กับส่วนร่วมและประเทศชาติ รวมทั้งตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข (คนซ้าย)องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด