สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมออนไลน์กลางปี 2563

อังคาร ๐๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๕๕
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการออนไลน์กลางปี 2563 “The New Normal of Derm Life” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ผ่านระบบ Webinar ผ่าน Zoom Application ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมและสอบถามค่าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th/Meetings/Articles/1604.22.0 โดยแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมกรุณาชำระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน วันที่ 11 กันยายน 2563 และส่ง pay-in slip มาที่ [email protected] หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อย ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563 ท่านจะได้รับ email แจ้ง meeting ID, username (ใช้ email ที่ลงทะเบียนประชุม) และ password เพื่อเข้ารับฟังการประชุม (1 user จะ login ได้ 1 device) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อแพทย์สมาชิก ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา ในด้านเวชปฏิบัติ และวิชาการที่ทันสมัย และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาโรคผิวหนังระหว่างสมาชิก สำหรับแพทย์ที่เป็นสมาชิกที่ต้องการเข้าร่วม (ทั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ สามัญ สมทบ สมทบนานาชาติ) ของสมาคมฯกรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนทาง email : [email protected] เท่านั้น
สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมออนไลน์กลางปี 2563

สำหรับการประชุมกลางปี ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แพทย์ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dst.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2716-6857, 0-2716-5256 โทรสาร 0-2716-6857

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด