ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัพสกิลป้อนตลาดแรงงาน

จันทร์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๔๗
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบกระเบื้องเซรามิกปูพื้น จากบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) กาวซีเมนต์ และยาแนวกระเบื้อง จากบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด มูลค่ากว่า 4 แสนบาท เพื่อใช้พัฒนาทักษะแรงงานด้านการก่อสร้าง
ก.แรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อัพสกิลป้อนตลาดแรงงาน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากข้อมูล แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย ช่วงปี 2560 – 2564 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า อาชีพด้านงานก่อสร้าง เป็นอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูงรองจากอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

แม้ในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว ทั้งนี้ กพร.ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แซง – โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้านการก่อสร้างได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแนวนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายธวัช กล่าวว่า ได้รับมอบกระเบื้องเซรามิกปูพื้น จำนวน 2,094 ตารางเมตร มูลค่า 333,110 บาท จากนายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และรับมอบกาวซีเมนต์ และปูนยาแนวกระเบื้อง มูลค่า 94,000 บาท จากนายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและพัฒนาโซลูชั่น บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ช่างปูกระเบื้องใน 20 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน น่าน ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ร้อยเอ็ด นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์ อุดรธานี สุรินทร์ มหาสารคาม มุกดาหาร สกลนคร นครปฐม กาญจนบุรี พะเยา ศรีสะเกษและยโสธร ทั้งนี้ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) จัดฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

ทั้งนี้ กพร.พร้อมเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานอย่างเต็มที่ ฝึกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีที่พักให้ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สพร.หรือสนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035 อธิบดี กพร.กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด