มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เปิดช่องทางรับบริจาควิถีใหม่ยุค New Normal

ศุกร์ ๒๘ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๗
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เพิ่มช่องทางการรับบริจาควิถีใหม่ในยุค New Normal เพื่ออำนวยความสะดวกให้สายบุญ สามารถส่งต่อการแบ่งปันความสุข และเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดการสัมผัสเงินสด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยสามารถบริจาคได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ผ่านช่องทางดังนี้
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เปิดช่องทางรับบริจาควิถีใหม่ยุค New Normal

เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk หรือ SOK) โดยเลือกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคผ่านเครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติได้ทันที หลังจากเลือกเมนูอาหารและกดดำเนินการชำระค่าอาหารเคาน์เตอร์สั่งอาหาร (Order Counter) สามารถแจ้งยอดบริจาคกับพนักงานบริเวณหน้าเคาน์เตอร์สั่งอาหาร และสามารถชำระได้ทั้งเงินสด บัตรเครดิต หรือช่องทาง E-Payment ต่าง ๆ

เงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนโครงการของมูลนิธิฯ ทั้ง 3 โครงการดังนี้

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House) ให้บริการที่พักชั่วคราวแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กขั้นวิกฤติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ภายในบ้านพักพิงฯ จะประกอบด้วย ห้องนอนเดี่ยว ห้องนอนรวม (หญิง) ห้องนอนรวม (ชาย) ห้องพักผ่อน และให้คำปรึกษา (Relaxing & Counseling Room) ห้องนั่งเล่นและรับประทานอาหาร ห้องครัว, ห้องซักล้าง และสวน ปัจจุบันบ้านพักพิงฯ ทั้ง 4 หลัง สามารถให้บริการที่พักแก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้สูงสุด 58,400 คืนต่อปี ให้บริการครอบครัวไปแล้วกว่า 22,000 คนหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ภายใต้โครงการ 'สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี’ (Ronald McDonald Dental Care Unit) โดยร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) และ กลุ่มบริษัทตันจง ให้บริการด้านทันตสุขภาพ ทั้งด้านการรักษาและป้องกันให้กับเด็กด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาโครงการรวม 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567) ปัจจุบันหน่วยรถฯ ออกเดินทางไปแล้วทั้งสิ้น 55 จังหวัด ให้บริการตรวจรักษาฟันไปแล้วมากกว่า 33,000 คน หรือโดยเฉลี่ย 6,600 คนต่อปีการสร้างและปรับปรุงห้องสันทนาการเด็ก โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (Ronald McDonald Playroom) เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยเด็กที่รอพบแพทย์ ได้ใช้เป็นสถานที่ผ่อนคลายหรือฝึกพัฒนาการ ตั้งอยู่ ในโรงพยาบาลของรัฐและสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ปัจจุบันมีจำนวน 36 ห้องทั่วประเทศ ให้บริการผู้ป่วยเด็ก 330,000 คนต่อปี

นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคออนไลน์ผ่าน www.rmhc.or.th หรือผ่าน Bank Application โดยการ Scan QR Code บนกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook/rmhcthailand หรือ www.rmhc.or.th

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย เปิดช่องทางรับบริจาควิถีใหม่ยุค New Normal

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด